Ważne

Przeżywanie Wielkiego Postu

11 marca 2018 | Opublikował:

W naszym życiu, zwłaszcza w porze zimowej, często powtarzamy powiedzenie „byle do wiosny”. Za tym potocznym stwierdzeniem z jednej strony kryje się znużenie i niechęć do pory obecnej, uciążliwej, chłodnej, zmiennej i zimnej, z drugiej kryje się nadzieja na lepszą przyszłość, na nowe życie i ożywienie. Wiosna to nowe życie, nowe otwarcie, nowa nadzieja.   
[czytaj więcej]Modlitwa o wywyższenie Jezusa w życiu

11 marca 2018 | Opublikował:

W naszym życiu jest wiele spraw, które stawiamy na wysokim miejscu: rodzina, praca, wykształcenie. Także Bóg. Wcale nie wykluczamy Go z życia. A więc wszystko jest na swoim miejscu, nawet Bóg. A Ty, dobry Boże, chcesz, aby w moim życiu został wywyższony Chrystus, by był na pierwszym miejscu; najwyższym, najważniejszym, najbardziej widocznym. W planach życiowych,
[czytaj więcej]Jakie mamy czasy?

4 marca 2018 | Opublikował:

Niedawno usłyszałem (po raz kolejny skądinąd) sformułowanie, które przyprawia mnie o drżenie rąk: za moich czasów. Z upodobaniem wracamy do dawniejszych czasów, do tego, co było dobre i tego, co niekoniecznie było dobre, ale zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego niedobrego. Często uciekamy się do przeszłości mówiąc, że tak było, czy trzeba to zmieniać? A za
[czytaj więcej]Modlitwa o poznanie Jezusa

4 marca 2018 | Opublikował:

Panie Jezu, jest tyle opinii na Twój temat: poglądów, teorii, ocen i sądów, zdań i wyobrażeń. A Ty jesteś Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą. Każdy oczekuje od Ciebie czegoś innego, każdy rości sobie osobiste pretensje do Ciebie, wysuwa żądania, wylewa żale. Dla jednych jesteś głupstwem, cudotwórcą, dla innych zgorszeniem albo mędrcem. A my głosimy
[czytaj więcej]Modlitwa o zgodność myśli i woli

25 lutego 2018 | Opublikował:

Panie Boże, Ty powiedziałeś: Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami. Jak wielka przepaść istnieje między planami Twoimi i naszymi. Przez różne zdarzenia, doświadczenia, gorzkie i miłe, objawiasz nam swoją wolę, codziennie. Daj nam dobre rozumienie wszystkiego, co na nas zsyłasz. Daj nam łaskę pogodzenia naszej woli z Twoją wolą. Ocalaj
[czytaj więcej]Papież Franciszek do Młodych

25 lutego 2018 | Opublikował:

A Wy, ludzie młodzi, jakie żywicie obawy? Co was najbardziej niepokoi w głębi serca? W wielu z was istnieją obawy „drugoplanowe”, że nie jesteście kochani, lubiani, nie akceptowani takimi, jakimi jesteście. Dziś jest wielu młodych, którzy mają poczucie, że muszą być inni od tego, czym są w rzeczywistości, próbując się dostosować do często sztucznych i
[czytaj więcej]Czas pokus

18 lutego 2018 | Opublikował:

Każdy z nas, bez względu kim jest, na jakim etapie życia się znajduje, czy jest mężczyzną czy kobietą, starszy czy młodszy doznaje pokus. Oczywiście są one inne dla dziecka, które ma ochotę na czekoladę, choć wie, że mu nie wolno, a inne dla osoby starszej, która zastanawia się nad drogą zachcianką, która w ostatecznym rozrachunku
[czytaj więcej]Modlitwa dręczonego

18 lutego 2018 | Opublikował:

Przyjdź, Duchu Święty, który jesteś Bożą pieczęcią na moim sercu. Przybądź i odszukaj mnie zagubionego, uczyń na nowo swoją własnością i nigdy mnie nie opuszczaj. Zobacz, jak często dręczą mnie złe myśli. Uwolnij mnie od tych obciążających doświadczeń. Uzdrów mój rozum, moją pamięć i wyobraźnię. Wzmocnij moją wolę. Otwieraj mnie na innych. Napełniaj mnie Bożym pokojem i radością życia. Wlej w moje serce nadzieję.
[czytaj więcej]Szczęśliwy człowiek…

11 lutego 2018 | Opublikował:

Szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, a jego grzech zapomniany – oto słowa wyjęte z dzisiejszego Psalmu międzylekcyjnego. Jakże różne są oblicza szczęścia. Szczęśliwa rodzina, jak z jasnej reklamy, szczęście z powodu narodzin dziecka, szczęście jako satysfakcja z dobrej pracy, szczęście jako nieustające pasmo życiowego powodzenia, dobrobytu, pomyślności, udanych, zagranicznych wyjazdów. Nie zamierzamy od razu
[czytaj więcej]Modlitwa trędowatego

11 lutego 2018 | Opublikował:

O Dobry Jezu, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus bez wahania odpowiada: Chcę, bądź oczyszczony. Choroba trądu dotknęła tylko niektórych, jednak oczyszczenia z grzechu potrzebujemy wszyscy. Grzech jest jak trąd. Odbiera zdolność swobodnego poruszania się, paraliżuje nasze życie, izoluje nas, oddala od Boga i od bliźnich naszych. Grzech jest źródłem wszystkich naszych nieszczęść. Mówimy:
[czytaj więcej]