Modlitwa

Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego

18 kwietnia 2021 | Opublikował:

Duchu Boży! Od początku dziejów przenikasz cały wszechświat, przenikasz każde stworzenie. Od wieków też czuwasz nad przekazywaniem Słowa Bożego człowiekowi — najwspanialszej istocie na ziemi. Jako Duch Jezusa, nadałeś Dobrej Nowinie tak bardzo pociągającą moc, że przez wieki kształtuje ona i ożywia wspólnotę Kościoła. Udziel nam, Duchu Święty, twego żaru mądrości, abyśmy w przeczytanym fragmencie
[czytaj więcej]Modlitwa za przyczyną św. Faustyny

11 kwietnia 2021 | Opublikował:

O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski …, o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia św. Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za
[czytaj więcej]Panie Jezu Zmartwychwstały

4 kwietnia 2021 | Opublikował:

Panie Jezu Zmartwychwstały, pełni ufności, składamy w Twoich Przenajświętszych Zbawczych Ranach nasze własne choroby. Udziel nam łaski zrozumienia ulotności tego życia i świadomości, iż najcięższą ze wszystkich chorób jest grzech. Obyśmy pojęli, że każde ludzkie cierpienie dopełnia Twoją Zbawczą Mękę. Przez Twoje Przenajświętsze Rany, uwolnij nas od chorób. Przez Twoje Przenajświętsze Rany, ulecz rany naszych
[czytaj więcej]Modlitwa do Ukrzyżowanego

28 marca 2021 | Opublikował:

Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu
[czytaj więcej]Modlitwa do Świętego Józefa o dobrą śmierć

21 marca 2021 | Opublikował:

O Święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze, zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie blisko opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha, podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie Święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze
[czytaj więcej]Modlitwa wdzięczności

14 marca 2021 | Opublikował:

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Dziękuję Ci za moją duszę i ciało, za serce. Niech każde uderzenie mojego serca będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja, to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie
[czytaj więcej]Modlitwa o odpuszczenie grzechów

7 marca 2021 | Opublikował:

Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż mi Twoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją moje sumienie, i udziel mi również tego, o co nie ośmielam się prosić. Odpuść, proszę Cię, Panie, moje winy i w miłosierdziu Twoim, uwolnij mnie z niewoli grzechu, w którą popadam wskutek swoich ułomności.
[czytaj więcej]O gorliwa św. Rito…

28 lutego 2021 | Opublikował:

O gorliwa św. Rito, dla ciebie ważna była chwała Boga i zbawienie dusz oddalonych od Pana przez grzech lub odchodzących od Kościoła. Ty, jako sławna Święta, praktykowałaś wiele dzieł miłosierdzia i pokuty dla nawrócenia grzeszących. Zwróć swoje oczy na mnie, biednego grzesznika, i wyproś mi u Boga łaskę skruchy i szczerej spowiedzi. O tę łaskę
[czytaj więcej]Prośba o odnowę życia

21 lutego 2021 | Opublikował:

Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem, ukształtuj mój rozum i wolę tak, aby sam Bóg stał się centrum mojego życia, moją radością i spełnieniem. Spraw aby moja codzienna modlitwa była rozmową miłości z Twoim Synem, aby uczestnictwo we Mszy świętej włączyło moje życie w zbawczą ofiarę Chrystusa, aby słowa Pana: Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu
[czytaj więcej]Uwielbiam Cię, Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie

14 lutego 2021 | Opublikował:

Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia. O Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi, a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie, Niepojęta Piękności. Choć ukryłeś i utaiłeś piękność Swoją, oko moje oświecone wiarą dosięga Ciebie i dusza moja poznaje Stwórcę swego, najwyższe swe dobro i serce moje całe tonie w modlitwie uwielbienia. Stwórco mój i Panie,
[czytaj więcej]image_print