Od 8 do 14 marca 2021 r.

Modlimy się za osoby żyjące w uzależnieniu od grzechu, aby otwarły się na łaskę dobrej spowiedzi świętej. 
Od 1 do 7 marca 2021 r.

Modlimy się o ducha miłości i pojednania w naszych rodzinach.
Od 22 do 28 lutego 2021 r.

Prosimy o dar dobrej, codziennej modlitwy osobistej i rodzinnej. 
Od 15 do 21 lutego 2021 r.

Prosimy, aby w wielkim poście Duch Święty ocalił nas i nasze rodziny od spustoszenia grzechu. 
Od 8 do 14 lutego 2021 r.

Modlimy się w intencji chorych.
Od 1 do 7 lutego 2021 r.

Modlimy się o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego i za powołanych.
Od 25 do 31 stycznia 2021 r.

Nadal modlimy się w int. dzieci i młodych, aby w tym trudnym czasie przetrwała ich wiara. 
Od 18 do 24 stycznia 2021 r.

Modlimy się w int. dzieci i młodych,  aby w tym trudnym czasie przetrwała ich wiara. 
Od 11 do 17 stycznia 2021 r.

Modlimy się w int. dzieci i młodych, aby w tym trudnym czasie mieli obok siebie oddanych im rodziców.
Od 4 do 10 stycznia 2021 r.

Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin w Nowym Roku.