Czuwanie Rodzin w Roku Wiary ze Św. Józefem – Oblubieńcem Matki Najświętszej

FAMIGLIASerdecznie zapraszamy na kolejne Czuwanie Rodzin, nie tylko czcicieli św. Józefa, ale także wszystkich, którzy pragną wyśpiewać Panu Bogu Te Deum za Papieża Franciszka i za swoich kochanych ojców (Tatusiów) i mężów.

Wtorek 19 marca 2013 roku

18.00 ? Uroczysta Msza święta, po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu

20.00 ? Różaniec w intencji Papieża Franciszka, naszych ojców i mężów oraz naszych Rodzin

20.25 ? Apel Jasnogórski 
Czuwanie Rodzin w Roku Wiary

W czwartek – 20 grudnia 2012 roku odbędzie się Czuwanie Rodzin.

17.00 – Msza św. Roraty

18.00 – Adoracja Borki i Czarnowąsy

19.00 – Adoracja Krzanowice i Wróblin

20.00 – Różaniec w int. Rodzin

20.45 – Apel Jasnogórski

Podczas całego czuwania będzie okazja do spowiedzi św. przed Świętami. Zapraszamy!

 
Co z tym Różańcem?

Już dobry miesiąc temu dokonaliśmy uroczystego otwarcia Roku Wiary w naszej parafii. Wtedy to u św. Anny, podczas Eucharystii, dwanaście wybranych rodzin przyjęło specjalnie poświęcone Różańce oraz Modlitwę Roku Wiary w Rodzinie. I tak oto zaczęła się droga różańcowa po naszych domach.

Codziennie Rodziny przekazują następnym te poświęcone Różańce, czasami na wspólną modlitwę zapraszają do siebie sąsiadów czy krewnych. Dochodzą do nas różne relacje o pięknie przeżytym wieczorze w gronie rodziny. O wspólnej modlitwie, której w wielu domach nie było już od dłuższego czasu.

Wspólna modlitwa różańcowa wnosi tak wiele pokoju, zawierzenia, a przede wszystkim doświadczenie Bożej obecności w różnych okolicznościach naszego życia. Nasze życie chrześcijańskie dochodzi do głosu najbardziej tam, gdzie ludzie potrafią się modlić, wspólnie modlić. Ale ta wędrówka różańcowa czasami bardzo przypomina tułaczkę Maryi i Józefa, poszukujących miejsca, w którym mogłoby się narodzić Dzieciątko Jezus.

Pukaliśmy do sąsiadów, czy przyjmą Różaniec, ale powiedzieli, że nie, bo nie mają czasu, że ich to nie interesuje. Czasami sąsiedzi nawet nie chcieli otworzyć drzwi; tłumaczenie odbywało się przez drzwi zamknięte, jakby z drugiej strony stał groźny, podstępny terrorysta. Zdarzało się i tak, że odmawiano przyjęcia Różańca, tłumacząc, że mają swoje modlitwy. 

Ale były również takie sytuacje, gdy ktoś po czasie się reflektował i potem szukał po domach Różańca Roku Wiary, by jednak go przyjąć. Czasami ludzie dopytywali się, gdzie jest ten Różaniec, bo wrócili z zagranicy i też chcieliby go przyjąć u siebie w domu.

W Piśmie św. czytamy, że Słowo Boże przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc. Bo tak na dobrą sprawę nie chodzi o sam Różaniec, ale o świadectwo wiary, o przyjęcie Boga w swoim domu. Pan Bóg daje swoją moc ludziom, którzy Go chętnie przyjmują do siebie. A tej Bożej mocy, mądrości i światła tak bardzo potrzebujemy.

Nie bójmy się tej mocy, nie zamykajmy przed nią drzwi naszych domów, rodzin. Historia sprzed dwóch tysięcy lat powtarza się dzisiaj na różne sposoby. Jednym z tych sposobów jest wędrówka Różańca po naszych domach w Roku Wiary. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy już gościli Różaniec w swoich domach i wspólnie go odmawiali. Przytrzymajcie go na jeszcze jeden albo nawet dwa dni za tych, którzy go nie przyjęli. A gdyby ta wędrówka gdzieś się już miała zakończyć, to proszę ten Różaniec przynieść na plebanię.

Zaczyna się piękny czas Adwentu, dzieci z radością go wylosują, jako nagrodę. [prob.]
Pierwsze Czuwanie Rodzin w Roku Wiary

W miniony wtorek w naszej parafii przeżyliśmy pierwsze Czuwanie Rodzin w Roku Wiary. To kolejna i bardzo szczególna łaska tego Świętego Czasu. Nie potrafię ukryć swojej radości i wdzięczności, że tak wiele osób i rodzin odpowiedziało na to zaproszenie. To prosty i widoczny znak, że potrzebujemy modlitwy, nasze rodziny potrzebują żywej, wytrwałej modlitwy. Wszyscy nosimy w sercach wiele spraw, radości i trudnych doświadczeń, którymi nieustannie zaskakuje nas życie. Zdarzają się sytuacje szczęśliwe, ale nie brakuje też trudnych, niespodziewanych, które okazują się dla nas wielką życiową próbą. Wiemy, jak wielką moc posiada żarliwa modlitwa, przepełniona żywą wiarą w Bożą Opatrzność. Nie mam żadnych wątpliwości, że właśnie wiara w moc modlitwy zgromadziła tak wiele osób. Już od kilku lat noszę w sercu ten zamiar, by u św. Anny – tej wypróbowanej Mistrzyni Życia Rodzinnego, raz w miesiącu miało miejsce takie specjalne Czuwanie Rodzin, połączone z Eucharystią, adoracją, Różańcem, a nawet procesją ze świecami wokół kościoła. W porze zimowej pozostaniemy w kościele parafialnym, ale jak tylko przyjdzie znowu wiosna i dni będą trochę cieplejsze i dłuższe, przeniesiemy się tam, na naszą Górkę, pod skrzydła troskliwej Matki – Mamy naszego Zbawiciela. Pierwszy krok został uczyniony, a – jak śpiewają – najważniejszy pierwszy krok. Pragnę jeszcze raz, najserdeczniej, wszystkim, którzy tak licznie przybyli we wtorek do kościoła i odpowiedzieli na moje niedzielne zaproszenie, podziękować. Wierzę, że ta pierwsza łaska będzie szczególnie obfita i że dobry Bóg wysłucha pragnień i błagań, jakie zanosiliśmy do Niego w odczytanych intencjach, i tych, ukrytych głęboko w zatroskanych sercach matek i ojców. Bóg na pewno okaże nam swoje zmiłowanie. [prob]
Rok Wiary rozpoczęty

We wtorek 16 października 2012 r., w uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, w kościele św. Anny, dokonaliśmy uroczystego otwarcia Roku Wiary w naszej Parafii. Cieszyła zwłaszcza obecność wielu Rodzin, którym serdecznie dziękujemy za przybycie!!! Po Mszy świętej Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia dwunastu Różańców, które następnie zostały przekazane dwunastu wybranym Rodzinom, reprezentującym wszystkie części naszej Parafii, w tym Rodzinie Klasztornej reprezentowanej przez Siostry Jadwiżanki. Do każdego Różańca została dołączona specjalna modlitwa, ułożona przez Ks. Proboszcza: Modlitwa Roku Wiary w Rodzinie. Liczymy na to, że zarówno ta Modlitwa jak i Różaniec codziennie będą odmawiane w kolejnym domu. Może uda nam się zaprosić do tej modlitwy naszych sąsiadów albo bliskich. Modlitwa, zwłaszcza żarliwa modlitwa różańcowa, to najważniejsze dzieło ewangelizacji wewnętrznej, w naszych rodzinach, ale też względem tych, którzy żyją wokół nas i czasami nie wierzą w Boga, daleko od Jego Kościoła.

Dziełem Roku Wiary w naszej Parafii będzie też comiesięczne Czuwanie Rodzin w kościele św. Anny (w sezonie zimowym w kościele parafialnym). Ufamy, że Pan Jezus i Jego Najświętsza Matka w tych zamiarach nam pobłogosławią.
Modlitwa Roku Wiary w naszej Rodzinie

Panie Boże, w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty jesteś Panem dziejów.
W Roku Wiary uświadamiamy sobie,
że jesteś również obecny w historii naszego życia.
Uwielbiamy Cię za to, że objawiasz nam swoje Imię
we wspólnocie Kościoła świętego;
w Słowie Pisma świętego, które czyta i rozważa Kościół,
w Sakramentach świętych, szczególnie w Eucharystii,
w macierzyńskiej miłości Maryi Niepokalanej,
w świadectwie życia Twoich świętych,
i w naszych bliźnich, których codziennie spotykamy.

Panie Boże, nasz Ojcze,
uwielbiamy Cię za to, że jesteś obecny,
w historii naszej rodziny.
Dziękujemy za powołanie do małżeństwa.
Pomóż nam codziennie odkrywać w naszej miłości Twoją miłość,
stwórczą, przebaczającą i zbawiającą od zła.
Niechaj w tej miłości dojrzewają nasze dzieci,
które staramy się prowadzić do Ciebie,
w dniach powszednich i świątecznych.
Zachowaj nasze dzieci i całe młode pokolenie od mocy złego.

Panie nasz, Jezu Chryste,
Ty zaznałeś ciepła i troskliwej miłości
swoich ziemskich Rodziców, Maryi i Józefa,
gdy ochraniali Ciebie przed szatańską mocą Heroda,
gdy razem z Tobą modlili się do Ojca w niebie,
gdy z bólem serca szukali Ciebie pośród tłumu.
Udziel nam Ducha dobrego wyczucia,
byśmy umieli powadzić nasze dzieci ku Bogu,
we wspólnocie Kościoła świętego.

Duchu Święty, oświecaj nas światłem wiary
i uświęcaj na drogach naszego życia.
Uzdolnij nas do mężnego wyznawania wiary
w Jezusa Chrystusa, w tym świecie,
który błądzi w ciemnościach niewiary i grzechu.
Wierzymy, że z Twoją pomocą możemy wyznawać,
że naszym Panem i Bogiem jest Jezus Chrystus.

Matko Przenajświętsza,
bądź z nami w Roku Wiary w Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
W Twoim życiu każda chwila była Bogu poświęcona.
Oblubienico Ducha Świętego, Maryjo Niepokalana,
Tobie zawierzamy obecne dzieje Kościoła,
i dzieje całego świata, losy wszystkich rodzin naszej Parafii;
ludzi chorych, opuszczonych, zagubionych
oraz tych, którzy żyją w ciemnościach niewiary,
daleko od Boga i Jego Kościoła. Amen.

/z błogosławieństwem ks. Proboszcz Piotr Pierończyk/

 
Rok Wiary w naszej Parafii

We wtorek pragniemy w naszej Parafii wejść w ogłoszony przez Ojca św. Rok Wiary.

Wszystkich zapraszamy o godz. 18:00 na uroczystą Mszę św. do kościoła św. Anny. Po Mszy poświęcimy różańce, które zostaną przekazane wybranym Rodzinom. W ten sposób w naszej Parafii rozpoczniemy Dzieło Modlitwy Rodzin z Maryją w Roku Wiary. Po Mszy św. Różaniec i pierwsze czuwanie Rodzin. Serdecznie zapraszamy na tę Uroczystość wszystkich Parafian, a zwłaszcza Rodziny! Zapraszamy Siostry Jadwiżanki, LSO i Marianki, sztandary, szafarzy Komunii św., chór oraz grupy parafialne.