Od 19 do 25 lutego 2024 r.

Modlimy się za nasze rodziny, aby w wielkim poście zostały umocnione Darami Ducha Świętego.