Od 11 do 17 grudnia 2023 r.

Modlimy się w int. ludzi młodych poszukujących sensu życia aby czas adwentu otworzył ich umysły i serca na żywego Pana Jezusa.