Modlitwa rodziców, których dzieci odchodzą od wiary

Panie, wznosimy modlitwę za nasze dziecko. Spraw, abyśmy my, rodzice,
potrafili postawić je w Twoim Świetle
według pouczeń Twej Księgi.

Spraw, aby w te dni przepełnione ciemnością, gdy ludzkość pogrąża się w chaosie i śmieje się z nudów,
ponownie spotkała naszego Ojca.

Przymnóż nam wiary!
Spraw, aby w trakcie tej tułaczki
nasi młodzi natrafili na Twój ślad,
by odkryli nadzieję,
sens życia w Chrystusie,
by doświadczyli radości
po przejściu przez Bramę.

Panie, nasze dziecko się błąka,
skieruj jego kroki na Twoje tory.
Niech dotrze do Twego celu,
do Twej przystani i Twego domu.
Niech przyoblecze się w Twoje światło. W gąszczu kłamstw ukaż mu Twą Prawdę przez Twoje Słowo,
przez jakiś drobny gest miłości,
przez wspaniałe kazanie!

Panie, nasze dziecko pochłania zamęt tego świata. Niech ogarnie je Twój Duch, który przynosi ukojenie,
rozpalając je miłością do Ciebie!

Niech Twoje świetliste spojrzenie
wyznaczy mu właściwy szlak,
tak, by rozpoczęło wszystko od nowa,
by wstało i Cię ujrzało.

Otaczaj je zewsząd Twoją bliskością!

Pośród całego tego zgiełku
niech usłyszy Twoje Słowo,
niech się rozkoszuje jego dobrym owocem.

Niech wstąpi do armii Twojej miłości,
by później zaprosić kolejnych wojowników! Spraw, abyśmy mogli uczestniczyć w radości Moniki, świętej matki świętego Augustyna, która długo wylewanymi łzami wyprosiła synowi powrót na Twą drogę. Obyśmy tak jak ona, niezachwianie coraz mocniej trwali w wierze, naszymi pragnieniami i modlitwami upraszając zbawienia rodzin naszych ukochanych!

Aby zdobyć dla nich miejsce w Niebie, prosimy o ich nawrócenie, za sprawą naszego dziękczynienia i wstawiennictwa świętej Moniki, tych świętych śladów, które odcisnęła jej cudowna aura w morzu łez, gdzie Ty, Panie, jej oznajmisz przepięknym Twym głosem: „Tam, gdzie Ty jesteś, będzie i On!” Amen.