Od 17 do 23 lipca 2023 r.

Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla naszych uroczystości odpustowych.