Od 1 do 7 maja 2023 r.

Modlimy się o nowe powołania kapłańskie i zakonne.