Liturgia Święta w Parafii od 20.03. do 26.03.2023 r.

Poniedziałek 20.03.2023 – Św. Józefa Oblubieńca Matki Najświętszej 

7:00 Za + Arnolda Świerc /od Bractwa Róż./

18:00 I. Do Miłosierdzia Bożego za + ks. Adriana Jańczyk, o dar życia wiecznego. II. W int. szafarzy Komunii Świętej, czcicieli św. Józefa, mężczyzn, młodzieńców i ojców oraz w intencji rzemieślników. 

Wtorek 21.03.2023 

7:00 Za ++ rodziców Różę i Gerarda Wenzel, za + Martę, teściów Hildegardę i Józefa i za dusze czyśćcowe. 

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Rocha i Zofię Waldyra, męża Karola, rodzeństwo, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe. 

Środa 22.03.2023 

7:00 Za ++ rodziców Annę i Jacka Kinder, Marię i Leopolda Laksy, syna Daniela, brata Henryka, za + Klarę Kocot i Józefa Powolek, ++ z rodziny Świerc i za dusze czyśćcowe. 

17:00 /szkolna/ Za wstaw. Matki Najświętszej i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Franciszka Mainka z ok. urodzin i o Boże błog. dla całej rodziny. Droga Krzyżowa.

Czwartek 23.03.2023 

7:00 Za + męża Jerzego, syna Bogdana, ++ z rodziny Kucner i Górnik oraz za dusze czyśćcowe. 

18:00 O dar życia wiecznego dla ++ rodziców Janiny i Stanisława Marcinków oraz teścia Władysława Taratuta i za dusze czyśćcowe. 

Piątek 24.03.2023 

7:00 Za + Pawła Długosz z ok. urodzin, żonę Paulinę, synów Pawła i Jerzego, córkę Wiktorię, zięcia Arnolda oraz za żyjących i ++ z pokr. 

18:00 I. Za żyjących i ++ Parafian. II. Za + matkę Irenę Maciończyk, i za ++ z rodzin: Maciończyk, Terelak i Kowalskich. Droga Krzyżowa.

Sobota 25.03.2023 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

7:00 Za ++ rodziców Martę i Bernarda Malcherczyk, Marię i Józefa Piechota, męża Edwarda, 3 szwagrów, szwagierkę, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe. 

18:00 /niedz./ Do Miłosierdzia Bożego za ++ Małgorzatę Pogrzeba i Annę Leja w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa i za dusze czyśćcowe.

Niedziela 26.03.2023 – V Niedziela Wielkiego Postu 

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. z ok. urodzin oraz za + żonę Gertrudę Zowada, syna Ewalda, 2 braci, bratową, 5 szwagierek, 6 szwagrów i za dusze czyśćcowe. 

8:15 /niem./ Za + Józefa Niedworok, rodziców Annę i Józefa, Jadwigę i Szymona, za + Różę Pierzyna, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinach: Niedworok, Kupilas i Schoppa. 

9:00 /św. Anna/ I. Za żyjących i zmarłych Parafian. II. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Baziuk i Królak, siostrę Janinę, ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe, o dar życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinach: Baziuk, Królak i Kołłątaj.

9:30 Za ++ rodziców Marię i Jana Patrzek, braci Henryka i Jana, siostrę Teresę, ++ z rodziny Danisz, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinach: Danisz i Patrzek.

11:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Gintra Cebula z ok. 80 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie. 

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16:00 Za wstaw. Aniołów Stróżów w int. rocznego dziecka Pauliny Nizio, rodziców i chrzestnych.