Boże pełen majestatu i miłosierdzia

Boże pełen majestatu i miłosierdzia, Tobie oddaję moje trudne dziś i tajemnicze jutro. Twojej Opatrzności zawierzam siebie – cząstkę Twojego Kościoła. Zawierzam Ci siebie, bym nie bała się przyjąć powołania do pójścia za Chrystusem na każdej drodze życia. Bym niosąc mój krzyż, zachowała ufność, że na mojej drodze krzyżowej nie jestem sama. Zawierzam Ci moją rodzinę, by była silna wiarą i bogata w miłość, która wszystko znosi i wszystko przetrzyma. Zawierzam wszystko i z serca wołam: Opiekuj się mną, Opatrzności moja! Boże przedwieczny. Do Ciebie należy czas i wieczność. Powierzam Twojej Opatrzności losy moje i moich bliskich. Nie opuszczaj nas, nawet wtedy, gdy my opuszczamy Ciebie. Prowadź nas, nawet wtedy, gdy nasze drogi nie są Twoimi drogami. Mów do nas, nawet wtedy, gdy nasze serca są nieskore do słuchania. Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu Święty, bądź uwielbiony teraz i zawsze. Amen.