Od 20 do 26 lutego 2023 r.

Modlimy się w int. naszych rekolekcji parafialnych o dary Ducha Świętego dla o. rekolekcjonisty i całej wspólnoty.