Adwent, czas przygotowania

Adwent jest dla nas, katolików, okresem wyjątkowym. Często nazywamy go czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa, ale być może bardziej adekwatne byłoby określenie: czas przygotowania. Boże Narodzenie, które świętujemy co roku, jest wyjątkowym wydarzeniem o charakterze zbawczym dla całego świata. Dlatego tak istotne jest dobre przygotowanie do tego ważnego święta. Od wielu już wieków, cztery niedziele przed Wigilią Bożego Narodzenia, chrześcijanie rozpoczynają przygotowanie swojego serca na przyjęcie Nowo Narodzonego Jezusa. Samo słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa adventus – przyjście. Początków adwentu należy szukać w IV wieku a dokładnie w roku 380. To właśnie wtedy Synod w Saragossie ustalił, że przed Świętami Bożego Narodzenia wierni powinni w szczególny sposób przygotować się do tej uroczystości, poprzez gorliwą modlitwę. W Rzymie ten czas przygotowania zaczęto obchodzić od VI wieku. Ówcześni kaznodzieje podkreślali, że jest to etap radosnego przygotowania na spotkanie z Panem. Dzisiejszy kształt tego świętego czasu zawdzięczamy św. papieżowi Grzegorzowi Wielkiemu, który ujednolicił go – od tej pory trwa on cztery tygodnie. W późniejszych wiekach adwent przybrał formę eschatologiczną – przypomina nam już nie tylko o narodzinach Chrystusa, ale uzmysławia nam także, że każdy odejdzie z tego świata a sam Mesjasz powtórnie przyjdzie na ziemię. Dlatego współcześnie adwent wskazuje trzy niezwykle istotne aspekty naszej wiary:

– Narodzenie Chrystusa – Bóg staje się jednym z nas, aby ofiarować nam zbawienie

– Śmierć – początek nowego życia, wraz ze śmiercią życie bowiem się nie kończy, ale zmienia

– Powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale.

Św. Jan Paweł II często podkreślał wymiar czuwania w adwencie: Co to znaczy «czuwam»? To znaczy, staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka bardzo podstawowa sprawa…

W ten święty czas w sposób wyjątkowy wpisana jest Msza święta roratnia, podczas której prosimy szczególnie Matkę Najświętszą, aby towarzyszyła nam w naszym adwentowym wysiłku. Dlaczego właśnie Maryja? Ponieważ ona jako pierwsza w sposób nadzwyczajny i niepowtarzalny obchodziła swój adwent dwa tysiące lat temu oczekując na narodzenie Syna Bożego. Bóg daje nam czas, abyśmy dobrze przygotowali się na spotkanie a Nim – Królem całego Wszechświata. Wykorzystajmy więc go jak najlepiej. [ks. Wikary]