Od 24 do 30 października 2022 r.

Dziękujemy Panu Bogu za Jego miłość i cierpliwość i prosimy o Ducha żywej wiary w naszych rodzinach.