1

Od 26 września do 2 października 2022 r.

Modlimy się umocnienie naszej nadziei w Panu Bogu w różnych sytuacjach trudnych, które czasami przeżywamy.