1

Od 8 do 14 sierpnia 2022 r.

Modlimy się za cały Kościół: Za nasze rodziny, za kapłanów i zakonników, za osoby samotne i chore.