Od 1 do 7 sierpnia 2022 r.

Modlimy się za kapłanów oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.