Od 3 do 10 lipca 2022 r.

Modlimy się o pokój na świecie.