Od 6 do 12 czerwca 2022 r.

Modlimy się za małżonków przeżywających trudności.