Od 9 do 15 maja 2022 r.

Modlimy się o pokój i o ducha wiary w naszych rodzinach.