1

Od 18 do 24 kwietnia 2022 r.

Modlimy się o dar pokoju, niech zmartwychwstały Pan Jezus położy kres okrutnej wojnie i pokona szatana.