Od 11 do 17 kwietnia 2022 r.

Modlimy się o dar pokoju, o godne przeżycie Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych.