1

O Jezu, Boże wiekuisty

O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże. Każda kropla krwi mojej niech krąży dla Ciebie, Panie; dusza moja – to jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego. Trójco Święta, jedyny Boże, niepojęty w wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Okazałeś swoją przepaść miłosierdzia niepojętą i nigdy nie zgłębioną przez żaden rozum, ani ludzki, ani anielski. Nicość i nędza nasza toną w wielkości Twojej; o Dobroci nieskończona, kto Cię godnie uwielbi – czy znajdzie się dusza, która Ciebie rozumie w miłości? Św. Faustyna
Był umarły, a znów ożył

Medycyna mówi o różnych rodzajach śmierci: biologiczna, kliniczna, nagła, powolna. Śmierć zwykle kojarzona jest z ustaniem funkcjonowania ciała. Dzisiaj słowo Boże jest o śmierci i o życiu. Ojciec z przypowieści mówi o swoim synu, że był umarły a znów ożył. Skądinąd wiemy, że ów syn nigdzie nie zginął, cały czas żył, co więcej, czerpał z życia całymi garściami, a jego ojciec mówi, że był umarły. Wiemy już, że chodzi tu o śmierć duchową. A co to znaczy? Najkrócej mówiąc chodzi o śmierć miłości, gdy człowiek zaczyna rezygnować z miłości, przestaje kochać, i wtedy tak naprawdę umiera. I to jest śmierć. Izoluje się na innych, na dawnych znajomych, nawet przyjaciół, także na Pana Boga. Młodszy syn z przypowieści niby wybrał wolność, która jednak doprowadziła go do całkowitej izolacji, stracił wszystko: ojca, dom, dawnych znajomych. Ostatnimi kompanami jego życia były zwierzęta, jadł to co one jadły. Cały dramat syna wynikał z tego, że porzucił ojca, dom. Wybrał to, co mu się należy: daj mi to, co do mnie należy. Tymczasem w domu ojca wszystko jest jego: Wszystko moje jest twoje – mówi ojciec. Myślę, że cała tragedia obu synów miała źródło w tym, że obaj na swój sposób wykluczyli ojca. Jeden wziął swoją część i oddalił się od ojca, drugi niby pozostał, ale stracił szczęście poczucia domu i bliskości ojca. Nie trzeba dopowiadać, że w tym wszystkim chodzi o Boga, który jest naszym Ojcem, i o każdego z nas, czasami w roli młodszego a czasami starszego syna. [prob.]
Akt Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co nosimy w sercu, nie jest przed Tobą ukryte. Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczyliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych.  Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm. Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, podsycać agresję, niszczyć życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść. To On dał nam Ciebie a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty. 

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszego serca i węzły naszego czasu. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. Jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie. 

Ty, Gwiazdo morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy. 

Ty, Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

Ty, „Ziemio nieba”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia. 

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego. 

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas pragnienie modlitwy i miłości. 

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, którą wysuszyła nasza nienawiść. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcie pocieszy tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, wskazując na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób zawierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, któraś powiedziała Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą harmonię. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, któraś utkała człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.
IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare

1. Dzisiaj przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu – Laetare. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15:00.

2. W Środę Msza św. szkolna z Drogą Krzyżową o 17:00. Od 16:30 spowiedź dla dzieci.

3. W czwartek zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy wieczornej do 19:30.

4. W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi przed każdą Mszą św.

5. W piątek po Mszy św. porannej i wieczornej Droga Krzyżowa z zaleckami. Na piątkową Mszę św. wieczorną z Drogą Krzyżową zapraszamy młodzież. Od 17:30 okazja do sakramentu pokuty dla młodzieży i osób starszych.

6. W sobotę przed Mszą św. poranną zaśpiewamy Godzinki. O 10:00 spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza.

7. W przyszłą niedzielę o 13.00 odprawiona będzie dodatkowa Msza święta w int. dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin. 

Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na WSD i Kurię w Opolu. Również w przyszłą niedzielę i Niedzielę Palmową będzie można złożyć po Mszach św. ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

8. Sakrament chrztu św. przyjął Adrian Szmechta. Niech Bóg błogosławieństwo rodzicom i chrzestnym w religijnym wychowaniu tego dziecka.

9. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę i za posprzątanie kościoła. W sobotę o 8:00 do sprzątania prosimy parafian z Wróblina z ul. Wiankowej, Mikołaja i Śluzy.

10. Bardzo dziękujemy za liczny udział i za wspólną modlitwę o pokój w miniony piątek w Zwiastowanie Pańskie. Zebrana kolekta wyniosła 3 200 zł. Do tego dodamy jeszcze parafialnych 10 000 zł. i przekażemy na Ukrainę na ręce Bpa Aleksandra Jazłowieckiego. Dzięki naszej pomocy księża posługujący w diecezji kijowsko-żytomierskiej będą mieli intencje mszalne i środki na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, które będą mogli ofiarować tym, którzy pozostali w Ukrainie. Sto trzydzieści dwie intencje mszalne ofiarujemy za nasze rodziny, szczególnie za dzieci i młodych z naszej parafii, a także chorych, i tych, których wiara osłabła. Serdeczne Bóg zapłać! „Jałmużna gładzi liczne grzechy”. 

11. Do wieczności odeszła śp. Elżbieta Michalla, l.90. RIP.
Liturgia Święta w Parafii od 28.03. do 03.04.2022 r.

Poniedziałek 28.03.2022 

7:00 Za + ojca Ernesta Jaszkowic w 1 r. śm., o dar życia wiecznego. 

18:00 Za + Huberta Świerc w 1 r. śm., o dar życia wiecznego.

Wtorek 29.03.2022 

7:00 Za ++ rodziców Różę i Gerarda Wenzel, za + Martę, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe. 

18:00 Za + Joachima Niedworok z ok. ur., rodziców, dziadków i za dusze czyśćcowe.

Środa 30.03.2022 

7:00 Za + matkę Marię Grund w 17 r. śm. i za dusze czyśćcowe.

17:00 /szkolna/ Za + ojca Jerzego Czok, teściów Elżbietę i Erwina Grysko, za ++ Henryka i Elżbietę Michalla i za dusze czyśćcowe. Droga Krzyżowa.

Czwartek 31.03.2022 

7:00 Za + ojca Pawła Wróbel w 1 r. śm. o dar życia wiecznego.

18:00 Za + Teresę Moczko w mc po śm.

Piątek 01.04.2022 

7:00 Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za kapłanów, którzy posługiwali i obecnie posługują w naszej parafii. Droga Krzyżowa

18:00 /młodz./ Za + męża i ojca Norberta Labisz z ok. ur. o dar życia wiecznego. Droga Krzyżowa

Sobota 02.04.2022 

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za otrzymana łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Herberta Kornek z ok. 60 r. urodzin i o opiekę Bożą dla rodziny. 

18:00 /niedz./ Za ++ dziadków Marię i Józefa Bartoszek, Gertrudę i Józefa Kowol oraz za żyjących i ++ z całego pokr.

Niedziela 03.04.2022 – V Niedziela Wielkiego Postu

7:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Joanny i Krystiana Bartyla z ok. 20 r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie Bartyla i Lesiewicz.

8:15 /niem./ Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Joachima Buchta w r. śm., jego rodziców Stefana i Gertrudę Buchta, Jana Niedworok i za dusze czyśćcowe.

9:00 /św. Anna/ Do Miłosierdzia Bożego i św. Anny z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla członków ,,Klubu Seniora” z Wróblina.

9:30 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Andrzeja Mucha w r. śm., matkę Stefanię, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe. 

11:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Ludwika Zielony z ok. 80 r. urodzin i o opiekę Bożą dla rodziny.

13:00 W int. dzieci przygotowujących się do I Komunii i ich rodzin o dar żywej wiary i umiłowanie Eucharystii. 

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.

16:00 Za ++ rodziców Rocha i Teresę Rypel, brata Antoniego, ++ z pokr. obu stron oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.
Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi

Już wiemy, że w najbliższy piątek, 25 marca 2022 roku, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Papież Franciszek dokona Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Biskup Opolski prosi, aby w tym dniu o godz. 17:00, we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji, odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy, w ramach nabożeństwa z modlitwą o pokój oraz odprawić Eucharystię, w intencji pokoju i nawrócenia Rosji. Tak też będzie u nas: o 17:00 odmówimy Akt Poświęcenia z modlitwą o pokój, potem Droga Krzyżowa i o 18:00 Msza święta koncelebrowana o pokój. ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU, także młodych. Po Mszy spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII i I klas szkół ponadpodstawowych.
Od 21 do 27 marca 2022 r.

Przez pośrednictwo Maryi Niepokalanej modlimy się o Boże zmiłowanie dla świata – o pokój.
III Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiaj przeżywamy III Niedzielę Wielkiego Postu. Zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 15:00.

2. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie Tercjarzy św. Franciszka.

3. W Środę Msza św. szkolna z Drogą Krzyżową o 17:00

4. W czwartek zapraszamy na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie po Mszy wieczornej, do 19:30.

5. W piątek obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zwiastowanie Pańskie to początek naszego zbawienia, pod sercem Matki Najświętszej. Po Mszy św. porannej Droga Krzyżowa z zaleckami. Już wiemy, że w tym dniu Papież Franciszek dokona Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Biskup Opolski prosi aby w tym dniu o godz. 17.00 we wszystkich kościołach parafialnych naszej diecezji odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy w ramach nabożeństwa z modlitwą o pokój oraz odprawić Eucharystię w intencji pokoju i nawrócenia Rosji. Tak też będzie u nas: o 17.00 odmówimy Akt Poświęcenia z modlitwą o pokój, potem Droga Krzyżowa i o 18.00 Msza święta koncelebrowana o pokój. ZAPRASZAMY DO LICZNEGO UDZIAŁU, także młodych. Po Mszy spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas VIII i I klas szkół ponadpodstawowych.

6. W sobotę o 10:00 spotkanie Marianek.

7. Sakrament chrztu św. przyjął Dawid Kessler. Niech Bóg błogosławieństwo rodzicom i chrzestnym w religijnym wychowaniu tego dziecka.

8. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na remonty obiektów diecezjalnych i renowację zabytków sakralnych oraz za posprzątanie kościoła. W sobotę o 8:00 do sprzątania prosimy parafian z Borek z ul. Kwitnącej Jabłoni.

9. Do wieczności odeszła śp. Adela Świerc, l.86. RIP.
Liturgia Święta w Parafii od 21.03. do 27.03.2022 r.

Poniedziałek 21.03.2022 

7:00 Za + matkę Irenę Maciończyk i ++ z pokr. Maciończyk, Kowalski i Terelak.

18:00 Za + męża Wilfryda Janta w r. śm., rodziców z obu stron, brata, bratową, bratanicę Barbarę, szwagra, szwagierkę oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

Wtorek 22.03.2022 

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla wnucząt Agnieszki i Wojciecha Macioszek w dniu urodzin oraz dla ich rodziców.

18:00 Za + Jadwigę Janke w 1 r. śm.

Środa 23.03.2022 

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla córek Wiktorii i Zuzanny Rusek z ok. urodzin i o opiekę Bożą dla rodziny.

17:00 /szkolna/ Za ++ rodziców Annę, Monikę i Józefa Boja, Wiktorię i Franciszka Kalina, brata, bratową, ++ z pokr. obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. Droga Krzyżowa.

Czwartek 24.03.2022 

7:00 Za + Pawła Długosz z ok. ur., żonę Paulinę, synów Pawła i Jerzego, córkę Wiktorię, zięcia Arnolda, za żyjących i ++ z pokr..

18:00 Za + żonę Franciszkę Mróz z ok. ur., córkę Gabrielę, rodziców, teściów, ++ z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 25.03.2022 – Zwiastowanie Pańskie

7:00 Za ++ rodziców Martę i Bernarda Malcherczyk, Marię i Józefa Piechota, męża Edwarda, 3 szwagrów, szwagierkę, ++ z pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące. Droga Krzyżowa

17.00 Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Droga Krzyżowa. 

18:00 I. W int. pokoju w Ukrainie oraz w int. nawrócenia Rosji. II. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Marię i Alojzego Knosalla, Annę i Pawła Czech, siostrę, szwagra i ++ z całego pokr. 

Sobota 26.03.2022 

7:00 Za + Helmuta Szleger /od Bractwa Róż./

18:00 /niedz./ Do Miłosierdzia Bożego za + Małgorzatę Pogrzeba w 1 r. śm. 

Niedziela 27.03.2022 – IV Niedziela Wielkiego Postu

7:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z prośbą o zdrowie i Boże błog. z ok. urodzin oraz za + żonę, rodziców Zowada, teściów Dandyk, syna, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8:15 /niem./ Za + męża Józefa Wróbel, zięcia Waldemara, rodziców Wiktorię i Tomasza, Gertrudę i Józefa, szwagra Tomasza, ++ z pokr., za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9:00 /św. Anna/ Za + wujka Józefa Czok z ok. ur., babcię Gertrudę i ++ z pokr.

9:30 Za wstaw. Matki Boskiej NP i Archanioła Gabriela z podz. za łaski, o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla córki Karoliny Kolisz z ok. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

11:00 Za + ojca Wiktora Fuhl w r. śm., matkę Hildegardę, brata Józefa, szwagra Rudolfa, teścia Kazimierza Wilk, ++ z całego pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym.

16:00 Za wstaw. Aniołów Stróżów w int. rocznego dziecka Alicji Kupka, rodziców i chrzestnych.
Czas nas uczy pogody

Zło jest potężne, ale jest potężne naszymi słabościami. Koszmarne zło rozgrywające się coraz bliżej nas z jednej strony nas przeraża, a z drugiej otępia. Przemoc i okrucieństwo nie jest wyłącznie domeną wojen. Owszem, tam osiąga granice absurdu. Ale przecież bitwy stadionowych kiboli, wsadzanie nauczycielom kubła na głowę, czy wyrafinowane zabójstwa w wykonaniu bezuczuciowych nastolatków, to nic przyjemnego. Już od lat masowe media oswajają swoich użytkowników, przeważnie młodocianych, z atmosferą okrucieństwa, zabijania i bezwstydu, jak z czymś powszechnym, prawie normalnym. Zło patrzy niewinnymi oczami, da się oswoić jak groźny pies. Szuka usprawiedliwienia i złudnej pociechy w tym, że dzisiaj to takie powszechne. Czy dramat rozpadającej się rodziny uciekających przed wojną uchodźców: matki, ojca i ich dzieci, jest większy od podobnego dramatu rozgrywającego się gdzieś w zaciszu pobliskiego domu? Wiele wskazuje na to, że wchodzimy w czas wielkiego oczyszczenia, co wcale nie znaczy, że jego owoce będziemy oglądać już jutro, czy za rok. Gdy dzisiaj Pan Jezus stawia pytanie: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? to chce powiedzieć, że wszyscy jakoś jesteśmy odpowiedzialni za zło, ale i za powiększanie dobra. I dodaje: Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Grażyna Ł. śpiewała: Wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody, zaplącze drogi, pomyli prawdy, nim zboże oddzieli od trawy. Panie Jezu, daj nam prawdziwą pogodę ducha. [prob.]