1

Od 21 do 27 marca 2022 r.

Przez pośrednictwo Maryi Niepokalanej modlimy się o Boże zmiłowanie dla świata – o pokój.