1

Od 14 do 20 marca 2022 r.

Modlimy się o Boże zmiłowanie dla świata.