1

Od 7 do 13 marca 2022 r.

Modlimy się o pokój na Ukrainie i w Europie.