Liturgia Święta w Parafii od 24.01. do 30.01.2022 r.

Poniedziałek 24.01.2022 – św. Franciszka Salezego

7:00 Za ++ córki Katarzynę i Justynę, rodziców Panitz, teściów, dziadków z obu stron, ++ z pokr. Wicher i Michala oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Za + ojca Antoniego Kurc, dziadków i ++ z pokr. obu stron.

Wtorek 25.01.2022 – Nawrócenie św. Pawła Apostoła

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ dziadków Marię i Rocha Firlus oraz za ich ++ dzieci Józefa i Marię.

17:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla córki Diany Rychlik z ok. 40 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Środa 26.01.2022 – św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa

7:00 Za + Hildegardę Felger /od rodziny Barszcz/.

17:00 /szkolna/ Za + Marię Niedworok, męża Józefa, synów Joachima, Gintra i Stefana, za ++ Marię i Stanisława Lazik, dziadków z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 27.01.2022 

7:00 Za ++ sąsiadów: Irenę i Jana Łabuz, Genowefę i Kazimierza Newiger, Wiesława Kloch i Gerharda Koerner,o dar życia wiecznego.

17:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Emmę i Ryszarda Nalewaja, teściów Gertrudę i Józefa Lekner, męża Leonarda, ++ z pokr. i za dusze czyśćcowe.

Piątek 28.01.2022 – św. Tomasza z Akwinu

7:00 Za ++ Pawła i Paulinę Długosz, rodziców z obu stron, córkę Wiktorię, synów Pawła i Jerzego, zięcia Arnolda i za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 /młodz./ Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża Manfreda Niestrój z ok. 60 r. urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

Sobota 29.01.2022 

7:00 Za + matkę Małgorzatę Zappe w 1 r. śm.

18:00 /niedz./ Za + męża Józefa Cuda w 10 r. śm., ++ z pokr. Cuda i Moch o dar życia wiecznego oraz o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny.

Niedziela 30.01.2022 – IV Niedziela Zwykła

7:00 Za + syna Roberta Mainka z ok. ur., ++ z rodziny i całego pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

8:15 /niem./ Za + męża Józefa Gonsior w 1 r. śm., i ++ rodziców z obu stron.

9:00 /św. Anna/ Za + matkę Marię Kokott w 1 r. śm.

9:30 Za ++ Annę i Gerarda Borkowski, Krystynę i Wita Maślak, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 Za + męża i ojca Józefa Poniży w r. śm., ojca Alojzego Knosala, teściową Krystynę Poniży, dziadków Sewerynę i Franciszka Poniży oraz o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny.

15:00 Nieszpory

16:00 Za wstaw. Aniołów Stróżów w int. rocznych dzieci: Igi Marcinek i Luizy Staś, rodziców i chrzestnych.