Od 17 do 23 stycznia 2022 r.

Modlimy się o pokój na świecie.