Od 20 do 26 grudnia 2021 r.

Modlimy się o godne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia.