Od 18 do 24 października 2021 r.

Modlimy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa, o dary Ducha Świętego, o dar dobrego rozeznania.