Od 11 do 17 października 2021 r.

Modlimy się o ducha jedności w naszym narodzie, i o pokój.