1

Od 7 do 13 czerwca 2021 r.

Modlimy się za ludzi, zwłaszcza młodych, którzy porzucili łaskę wiary i życie sakramentalne w kościele.