Od 31 maja do 6 czerwca 2021 r.

Modlimy się o dar umiłowania Eucharystii.