Od 17 do 23 maja 2021 r.

Modlimy się za w int. kapłanów i naszych rodzin.