Liturgia Święta w Parafii od 19.04. do 25.04.2021 r.

Poniedziałek 19.04.2021 

7:00 Za ++ rodziców Jadwigę i Alfonsa, Gertrudę i Ludwika, dziadków, ++ z pokr. Jendryca i Sabasch oraz o zdrowie i Boże blog. w rodzinie.

18:00 Za + żonę i matkę Brygidę Stellmach z ok. ur., i ++ rodziców obu stron.

Wtorek 20.04.2021 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + Waltra Laksy /od rodz. Malcherczyk i Przywara/.

18:00 Za wstaw. św. Kamila z prośbą o łaskę zdrowia dla męża i ojca Marka Mikulla i o Boże błog. w rodzinie. 

Środa 21.04.2021 

7:00 Za + Gertrudę Kowol w mc. po śm.

17:00 /szkolna/ I. Za + męża Zdzisława Kuchta w r. śm., za ++ Tadeusza i Eugeniusza, ojca Jerzego, ++ z rodzin: Wroniszewski, Malarek, Kuchta i Hanusik oraz o zdrowie i Boże blog. w rodzinie. II. Za + Jadwigę Janke w mc. po śm.

Czwartek 22.04.2021 

7:00 Za ++ rodziców Ruth i Eryka Czok, ojca Pawła Zimek, ++ z rodzin: Czok, Zimek, Stoschek, Świerc, Schemainda, Dudek i Moczko i za dusze czyśćcowe. 

18:00 Za + matkę Marię Krecik w 1 r. śm., ojca Pawła, ++ z pokr. Stekert, Pyla i Krecik, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże blog. w rodzinie. 

Piątek 23.04.2021 – św. Wojciecha

07:00 I. Za + ojca Wojciecha Duda w r. ur., matkę Marię, ++ z rodziny Duda i Szydło. II. Za + Hildegardę Szleger / od Bractwa Różańcowego/. 

18:00 /młodz./ Do Miłosierdzia Bożego za + męża i ojca Krystiana Konieczko w 9 r. śm. 

Sobota 24.04.2021 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + męża Alfreda Baron, rodziców Józefa i Marię Matros, teściów Alojzego i Anastazję Baron, za ++ Zofię i Jana Czech, ++ z całego pokr. i za dusze czyśćcowe. 

18:00 /niedz./ Za + ojca Jana Chmiel, matkę Gertrudę, teściów Franciszka i Marię Waldyra, dziadków z obu stron oraz o zdrowie i Boże blog. w rodzinie. 

Niedziela 25.04.2021 – IV Niedziela Wielkanocy 

7:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże blog. dla Heleny i Pawła Dras z okazji 35 r. małżeństwa i dla wnuczki Leny z ok. ur. oraz o dalszą opiekę Bożą w rodzinie.

8:15 /niem./ Za ++ braci Henryka i Konrada Wicher, rodziców Jana i Anastazję Wicher i za dusze w czyśćcu cierpiące. 

9:00 /św. Anna/ Za wstaw. Świętej Rodziny i św. Anny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże blog. w rodzinie Krawczyk z ok. 45 r. małżeństwa oraz o ulgę w cierpieniu dla męża Henryka.

9:30 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże blog. dla Danuty i Piotra Andrzejewskich z ok. 40 r. małżeństwa i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

11:00 Za ++ dziadków Cecylię i Karola Kaluza, rodziców Małgorzatę i Huberta Kaluza, za + Paulinę Palt, za dusze w czyśćcu cierpiące oraz o zdrowie i Boże blog. w rodzinie.

15:00 Nabożeństwo ku czci św. Marka.

16:00 Za wstaw. Aniołów Stróżów w int. rocznych dzieci: Klary Wróbel i Rozalii Czechowskiej, ich rodziców i chrzestnych.