Życzenia na Święta Wielkanocne 2021

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Syn Boga żywego,
który prawdziwie powstał z martwych,
który ukazał się uczniom i Piotrowi,
który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,
który poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,
który uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę,
którego radości nikt nam nie odbierze.Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie,
zmiłuj się nad nami!

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i wiarą w sens życia i miłości, zwłaszcza teraz, w tym czasie wielkiej próby. Pogody ducha w sercu i rozradowania płynącego z faktu Zmartwychwstania Pańskiego; pięknych i błogosławionych chwil w gronie najbliższych osób, i Bożego wytchnienia.

Szczególnie ciepłe pozdrowienia dla wszystkich chorych Parafian, z modlitwą… Wasi Duszpasterze