1

Od 8 do 14 marca 2021 r.

Modlimy się za osoby żyjące w uzależnieniu od grzechu, aby otwarły się na łaskę dobrej spowiedzi świętej.