Liturgia Święta w Parafii od 01.02. do 07.02.2021 r.

Poniedziałek 01.02.2021 

7:00 Za + żonę Stefanię Sznotala w r. śm., teściów Marię i Joachima Hyla, ++ z rodziny Hyla i Sznotala oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17:00 Za + w Niemczech Joachima Luda w m. po śm.

Wtorek 02.02.2021 – Ofiarowanie Pańskie

8:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Stanisławy Kołłątaj z okazji 70 rocznicy urodzin i o opiekę Bożą dla całej rodziny.

9:30 Za ++ rodziców Zowada i Balcer, siostrę, brata, szwagra, 2 bratowe, chrześniaka Ewalda, ++ z pokr. Balcer, Zowada i Knosalla oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

17:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla córki Jessici Stellmach z ok. 20 rocznicy urodzin i o Boże błog. w rodzinie. 

Środa 03.02.2021 – św. Błażeja

7:00 Za + Piotra Waindok w mc po śm.

17:00 /szkolna/ Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Reginy i Zygfryda Centner z ok. r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie. 

Czwartek 04.02.2021 

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za ++ Marię i Gerarda Pluskwik /od rodz. Zofii i Janusza Tichawskich z Milówki/.

17:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP i św. Józefa, z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża Andrzeja Wilk w dniu 60 r. urodzin i dla teściowej Jadwigi z ok. 90 rocznicy urodzin, o opiekę Bożą dla całej rodziny oraz za + ciocię Stefanię Wilk w 1 rocznicę śmierci i teścia Kazimierza.

Piątek 05.02.2021 – św. Agaty

7:00 I. Za żyjących i ++ Parafian i czcicieli NSPJ oraz za ++ kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii. II. Za + Cecylię Klita.

18:00 /młodz./ Do Miłosierdzia Bożego za ++ Emmę i Ryszarda Nalewaja, teściów Gertrudę i Józefa Lekner, męża Leonarda, szwagrów Jerzego i Reinholda, szwagierkę Marię, za + Marcela, ++ z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 06.02.2021 – Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

7:00 Za + syna Andrzeja Kesler z ok. ur., rodziców Marię i Floriana Kesler, Annę i Bolesława Szmurło, brata Reinholda, ++ z całego pokr. i za dusze czyśćcowe.

14:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Gabrieli Gonsior z ok. 50 r. urodzin, o opiekę Bożą w rodzinie oraz za + ojca Jana Cebula i teścia Józefa Gonsior.

18:00 /niedz./ Za ++ rodziców Jadwigę i Jerzego Speda, syna Artura, matki Irmentraudę i Hildegardę Schubert oraz za ++ z rodzin: Speda, Schubert, Urban i Wolnicz.

Niedziela 07.02.2021 – V Niedziela Zwykła

7:00 Za + żonę Lidię Ressel, rodziców z obu stron, dzieci, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

8:15 /niem./ Za ++ Jadwigę i Leona Wystrach, Annę Wystrach, ++ z pokr. Wystrach i Knosalla oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. 

9:00 /św. Anna/ Za + matkę Marię Roskosz w 1 r. śm., ojca Eryka, ++ z rodziny Starosta i Roskosz i za dusze czyśćcowe.

9:30 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za otrzymane łaski, o zdrowie i Boże błog. dla żony i matki Lidii Przymuszała z okazji 50 r. urodzin i o opiekę Bożą w rodzinie.

11:00 Za + ojca Gerharda Wójcik w r. śm., matkę Jadwigę, teściów Stanisława i Zofię Zychal, szwagra Marka Polok oraz za żyjących i ++ z pokr. obu stron.

15:00 Nieszpory

16:00 Za + męża Norberta Zappe, rodziców Zofię i Erwina Zappe, Annę i Józefa Braunisch, siostry Ani i Doris, dziadków, szwagrów, kuzynów, ciocię Marię Kornek, ++ z rodzin: Zappe, Braunisch, Mandok i Gebauer oraz za dusze czyśćcowe.