Od 4 do 10 stycznia 2021 r.

Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin w Nowym Roku.