Od 16 do 22 listopada 2020 r.

Modlimy się o ducha wytrwania w wierze wobec różnych przeciwności.