1

Od 28 września do 4 października 2020 r.

Modlimy się w intencji naszych rodzin.