Od 21 do 27 września 2020 r.

Modlimy się o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla dalszej owocnej posługi naszych ojców misjonarzy.