Niedziela XXV Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy XXV Niedzielę Zwykłą. W naszej parafii kończymy Misje Święte. Zapraszamy o 15:00 na nabożeństwo kończące Misje, z poświęceniem krzyża misyjnego. Jesteśmy ogromnie wdzięczni Ojcom Redemptorystom: Ojcu Mirosławowi i Ojcu Andrzejowi za obecność wśród nas w tych pięknych dniach. Dziękujemy za głoszone słowo Boże i za posługę w konfesjonale. Najserdeczniejsze Bóg zapłać za wszystko, także za krzyże, które będą nam przypominać ten święty czas. Dziękujemy również Parafianom, którzy w tych dniach gromadzili się w naszej świątyni, za otwarte serca na słowo Boże i Boże miłosierdzie. Dziękujemy za dzisiejszą kolektę na cele misyjne Ojców Redemptorystów 

2. W poniedziałek przypada święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty.

3. We wtorek o 19.00 zostaną zwrócone zaległe pieniądze tym osobom, które dokonały wpłaty na odwołaną pielgrzymkę na Sycylię. Spotkanie na plebanii.  

4. W środę Msza św. szkolna o 17:00 a w piątek Msza młodzieżowa.

5. W sobotę zbiórka ministrantów i lektorów o 10:00 w kościele. Zapraszamy wszystkich chłopców od 2 klasy szkoły podstawowej, którzy chcieliby zostać ministrantami. Bycie ministrantem to służba samemu Panu Bogu a więc jest to służba wyjątkowa i niezwykle zaszczytna. Ministranci i lektorzy są przecież najbliżej ołtarza Pańskiego podczas każdej Mszy świętej. Rodziców prosimy o wspieranie zamiarów dzieci do służby przy ołtarzu.

6. W przyszłą niedzielę odpust w Siołkowicach, a kolekta za tydzień będzie przeznaczona na remonty obiektów diecezjalnych i konserwację zabytków. 

7. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. W sobotę o 8:00 do sprzątania prosimy parafian z Czarnowąsów z ul. Wolności od numeru 45 do 58. Cieszymy się, bo już w minionym tygodniu udało nam się wykonać prace impregnacyjne na całym dachu kościoła św. Anny, także trzech zadaszeń na bramach wejściowych. To była bardzo ważna praca, z którą nie mogliśmy już czekać. 

8. Do wieczności odszedł śp. Walter Nitzpon, l.83. RIP.

9. Wieczorny różaniec: Pon. – św. Rocha /E. Matyszok/, Wt. – św. M. Kolbe /J. Waldyra/, Śr. – Zwiastowanie NMP /M. Niekrawiec/, Czw. – Narodzenia NMP /E. Świerc/, Pt. – MB z Lourdes /H. Pawleta/.