Od 14 do 20 września 2020 r.

Wypraszamy dary Ducha Świętego dla całej Parafii, dla dzieła trwających Misji Świętych.