Liturgia Święta w Parafii od 14.09. do 20.09.2020 r.

Poniedziałek 14.09.2020 – Podwyższenie Krzyża Świętego

8:00 I. Za ++ Zofię i Bernarda Kaps. II. Za + Agnieszkę Czok /od Franciszka Basiura z rodziną/.

18:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Józefa Fautsch w 1 r. śm.

Wtorek 15.09.2020 – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

8:00 Za + męża Eryka Nowainskiego w r. śm., rodziców, teściów, brata Henryka, bratową, dziadków, ++ z pokr. Moczko i Nowainski oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18:00 I. Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla ojca Gerarda Langosz oraz za + matkę Cecylię i ++ z pokr. obu stron. II. Za + Marię Klemens /od Bractwa Różańcowego/.

Środa 16.09.2020 – Świętych męczenników Korneliusza i Cypriana

8:00 I. Za ++ rodziców Apolonię i Pawła Pawleta i ++ z pokr. II. Za + Agnieszkę Czok /od Rozalii Basiura/.

18:00 I. Za + męża Jerzego Halama, rodziców Marię i Józefa Piechota, teściów Teresę i Józefa Halama, 4 szwagrów, ++ z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące. II. Za + Tadeusza Hryniewicza w mc po śm.

Czwartek 17.09.2020

8:00 Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla + męża i ojca Józefa Zdzuj z ok. ur., rodziców, teściów, ++ z rodziny Zdzuj i Rej oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

18:00 I. Za ++ rodziców Antoninę i Pawła Golanowskich, ++ z pokr. obu stron i za dusze czyśćcowe. II. Za + Barbarę Kokot /od Bractwa Różańcowego/.

Piątek 18.09.2020 – św. Stanisława Kostki

8:00 Za + Stanisława Lasotę w 5 r. śm. oraz za ++ z rodzin: Lasota, Rypień, Kędzior i Nowak.

18:00 Za + męża i ojca Leonarda Gonsior, babcie i dziadków z obu stron, ++ z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

19:00 Za + Agnieszkę Czok /od Anny i Tadeusza Basiura/.

Sobota 19.09.2020

8:00 I. Za + Erwina Polednia w mc po śm. II. W int. Wspólnoty Szkaplerznej i Wspólnot naszej parafii.

18:00 /niedz./ Do Miłosierdzia Bożego za + męża Huberta Weidel w 7 r. śm., rodziców Jana i Elfrydę, teściów Bernarda i Emilię i ++ z pokr. z obu stron.

Niedziela 20.09.2020 – XXV Niedziela Zwykła

7:00 Za ++ rodziców Józefa i Kazimierę Czarneckich, teściów Henryka i Henrykę Rosianowskich, za ++ Zbigniewa Szawana i Tadeusza Karbowiaka, ++ z pokr. obu stron, za dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

8:15 /niem./ Za + męża Kazimierza Kuźnik w r. śm., rodziców z obu stron i za ++ z rodziny.

9:00 /św. Anna/ Za + męża i ojca Ewalda Zowada w r. śm. oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

9:30 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. w rodzinie Wocław z okazji 55 r. małżeństwa i urodzin.

11:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla Ewy i Waldemara Starosta z ok. r. małżeństwa i o opiekę Bożą w rodzinie.

 13:00 W int. dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodzin o dar umiłowania Eucharystii – rozdanie pamiątkowych obrazków.

15:00 Zakończenie Misji Świętych – poświęcenie krzyża misyjnego.

16:00 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Eryka Kokot, teściów Urszulę i Wernera Panusz w r. śm., ++ z całego pokr., za + Annę Leja i za dusze czyśćcowe.