Bóg – Opoka moja

Panie, moja Opoko i Wybawicielu, dziękuję, że jesteś zawsze dla mnie pomocą w trudnych chwilach. Widzisz, jak przytłaczają mnie problemy, pomóż mi na to wszystko spojrzeć z wiarą i jeśli jest taka Twoja wola, uczyń cud, którego tak bardzo potrzebuję. Proszę, ożyw we mnie świadomość Twojej opieki i tego, że nikt nie może mnie odłączyć od Twojej miłości. Oddal ode mnie lęk i zastąp go szczerą wiarą w Ciebie. Jesteś Królem wieków, nieśmiertelnym, niewidzialnym, jedynym Bogiem i Panem. Tobie cześć, chwała i uwielbienie, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.