Od 10 do 16 sierpnia 2020 r.

Modlimy się w int. bractwa różańcowego w naszej parafii o dary ducha świętego, o dar wytrwałej modlitwy i o nowych członków.