1

Od 27 kwietnia do 3 maja 2020 r.

Modlimy się o boże zmiłowanie o ustanie pandemii oraz o dar deszczu i dobre urodzaje.