Liturgia Święta w Parafii od 09.03. do 15.03.2020 r.

Poniedziałek 09.03.2020

7:00 Za ++ Amalię i Teofila Kotula /od Hildegard Noss/

17:00 Za ++ rodziców Krystynę i Antoniego Ludwig.

Wtorek 10.03.2020

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za rodziców Józefa i Cecylię
Kaluza, ojca Antoniego Kluczny, ++ z pokr. z obu stron oraz o zdrowie i Boże
błog. w rodzinie.

17:30 Za + ojca Walentego Piliszańskiego w 23 r. śm. oraz
++ dziadków Piliszańskich i Kowarskich.

Środa 11.03.2020

7:00 Za ++ rodziców Jana i Klarę Kałuża, brata Alfreda,
męża Otto Gallus, dziadków i ++ z całego pokr.

17:00 /szkolna/ Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców
Hildegardę i Józefa Kaluza, Hildegardę i Macieja Misa oraz za + zięcia
Sebastiana. Droga Krzyżowa

Czwartek 12.03.2020

7:00 Za ++ rodziców Adolfa, Ernę i Paulinę Mros, ++ z
rodzeństwa i pokr. obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

17:00 Za ++ Marię i Wiktorię Krawczyk, ich rodziców i
rodzeństwo oraz ++ z pokr. Krawczyk i Kurtz

Piątek 13.03.2020

7:00 Za ++ rodziców Annę i Pawła Czech, Martę i Alojzego
Knosalla, siostrę Edeltraudę, szwagra Jana i ++ z całego pokr. Droga
krzyżowa

18:00 /młodz./Za wstaw. Matki Boskiej i św. Józefa z podz.
za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Marka Kubicz w dniu 50 r.
urodzin i  o opiekę Bożą w rodzinie.

Droga Krzyżowa

Sobota 14.03.2020

7:00 Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Marię Pierończyk w 2
r. śm., ojca Maksymiliana, dziadków, rodziców chrzestnych i za ++ z rodziny.

18:00 /niedz./ Za wstaw. Matki Boskiej NP z prośbą o
zdrowie i Boże błog. dla mieszkańców naszej parafii /od Apteki ,,Przyjaznej?/.

Niedziela 15.03.2020 – III Niedziela Wielkiego Postu

7:00 Za + Gertrudę Zowada w mc po śm.

8:15 /niem./ Za + męża Józefa Wróbel, zięcia Waldemara,
rodziców Wiktorię i Tomasza, Gertrudę i Józefa, szwagra Tomasza, ++ z pokr., za
dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Bożę błog. w rodzinie.

9:00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Filla i Szleger, ciotkę Jadwigę, siostrę Marię, siostrzeńca Piotra, 3 szwagrów, ++ z pokr. z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:30 Do Miłosierdzia Bożego za + ojca Roberta, teściów Bertę i Alojzego, siostrę Krystynę, 2 szwagrów, ++ z rodzin: Kokot, Slotta i Leja oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 Za wstaw. Matki Boskiej i św. Józefa z podz. za łaski, o zdrowie i Boże błog. dla męża i ojca Rudolfa Nowainskiego w dniu ur. oraz o opiekę Bożą w rodzinie.

15:00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16:00 Za wstaw. Matki Boskiej i Aniołów Stróżów z podz. za
łaski, o zdrowie i dary Ducha Świętego dla syna Fryderyka Stanisławiszyn z ok.
5 r. urodzin oraz o Boże błog. w rodzinie Stanisławiszyn i Rosik.