Liturgia Święta w Parafii od 13.01. do 19.01.2020 r.

Poniedziałek 13.01.2020

7:00 I. Do Miłosierdzia Bożego za + matkę Martę
Klemens z ok. ur., ojca Franciszka, ++ z pokr. oraz o zdrowie i Boże błog. w
rodzinie. II. W int. rodzin naszej parafii przeżywających trudności o
dary Ducha Świętego.

Wtorek 14.01.2020

7:00 I. Za + matkę Rozalię Moczko w r. śm.,
poległego ojca Pawła, męża Eryka, brata Henryka, bratową, teściów, dziadków, za
dusze czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. II. Za żyjących
i ++ Parafian.

Środa 15.01.2020

7:00 I. Za + matkę Gertrudę Resel w 10 r. śm., ojca,
brata Norberta, syna Mariusza, dziadków, ciocię Marię Woźnica, za dusze
czyśćcowe oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie. II. Za + Helenę Mikos
/od Bogusławy i Adama Kloców z rodziną/.

Czwartek 16.01.2020

7:00 I. Za + męża i ojca Norberta Labisz w 1 r. śm. II.
Za ++ rodziców Marię i Maksymiliana Pierończyk i ++ z pokr.

Piątek 17.01.2020 – św. Antoniego, opata

7:00 I. Za ++ rodziców Bronisławę i Michała Peklicz,
braci Tadeusza i Bolesława, bratowe Halinę i Władysławę, chrześniaków Piotra i
Andrzeja, babcię Karolinę Drozdowską i ++ z całego pokr. II. Za + w
Danii ciocię s. Bobolę Woźnica w mc po śm., ++ rodziców i rodzeństwo.

Sobota 18.01.2020

7:00 W intencji Wspólnoty Szkaplerznej i Wspólnot naszej
parafii.

12:00 Za wstaw. Matki Boskiej NP z podz. za łaski, o
zdrowie i Boże błog. dla Agnieszki Czok z okazji 90 rocznicy urodzin oraz o
opiekę Bożą w rodzinie.

18:00 /niedz./ Za + męża Rudolfa Wystub, rodziców Klarę i
Wincentego Gawlica, teściów, brata, bratową, 3 szwagrów i ++ z pokr.

Niedziela 19.01.2020 – II Niedziela Zwykła

7:00 Za wstaw. Świętej Rodziny z podz. za łaski, o zdrowie
i Boże błog. dla męża i ojca Krzysztofa Rusek z ok. urodzin oraz o opiekę Bożą
w rodzinie, z ok. r. małż.

8:15 /niem./ Za + ojca Wiktora Moczko w r. śm., matkę
Gertrudę, męża Wilfryda, brata, szwagierkę, teściów i ++ z pokr. z obu stron.

9:00 /św. Anna/ Za ++ rodziców Karola i Franciszkę Czok,
braci Karola i Pawła, ++ z pokr. i za dusze w czyśćcu cierpiące.

9:30 Za + matkę Ernę Slota w r. śm., ojca Józefa, teściów
Annę i Teofila Świtała, 3 szwagrów, dziadków, za ++ Marię i Renatę Wieczorek
oraz o zdrowie i Boże błog. w rodzinie.

11:00 Za + Annę Kornek /zd. Kulik/ w 1 r. śm.

15:00 Nieszpory

16:00 Za + Krystynę Hyla w r. śm. oraz za ++ dziadków Stefanię
i Mariana Węgrzyn.